Campus enquête 2021

Het campusjaar zit er bijna op!

Beste campus bewoner,

Het campusjaar zit er bijna op! Het was een pittig jaar waarin corona voor ons allemaal een belangrijke stempel drukte; zowel tijdens trainingen, op school als op privégebied. Wij kijken ondanks alles terug op een fijn jaar met een goede sfeer op de campus. Om ook volgend jaar een goede start te maken en het woongenot waar mogelijk nog verder te verbeteren horen we graag jouw mening over een aantal punten.

Partners