Campus enquête 2021

Het campusjaar zit er bijna op!

Beste campus bewoner,

Het campusjaar zit er bijna op! Het was een pittig jaar waarin corona voor ons allemaal een belangrijke stempel drukte; zowel tijdens trainingen, op school als op privégebied. Wij kijken ondanks alles terug op een fijn jaar met een goede sfeer op de campus. Om ook volgend jaar een goede start te maken en het woongenot waar mogelijk nog verder te verbeteren horen we graag jouw mening over een aantal punten.

Campus enquête 2021

Hoe tevreden ben je over de geboden (ontwikkel) kansen die je op dit moment krijgt aangeboden door de bond en TeamNL centrum Zuid. *

Geef een cijfer van 1 tot en met 10.

Geef een cijfer van 1 tot en met 10.

Hoe belangrijk vind jij onderstaande thema’s op een schaal van 1 tot 10

Hoe tevreden ben jij over onderstaande thema’s op een schaal van 1 tot 10?

Op welk gebied kan jij de grootste winst boeken om jezelf verder te ontwikkelen?

Meerdere opties zijn mogelijk - max 3 selecteren

Als er op de campus workshops zouden worden georganiseerd rondom thema’s waarop jij jezelf nog wilt/ moet ontwikkelen om jouw doel te behalen, zou je deze dan bijwonen? *

Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Dank voor je medewerking!

Partners