Evaluatie 'Topcoach in balans'

Dank je wel voor jouw aanwezigheid tijdens (een van de) dagdelen van de trainingsreeks ‘Topcoach in balans’. Ik heb jullie inzet, open houding en leergierigheid als bijzonder prettig ervaren in de afgelopen periode. We zijn hard bezig om te bekijken of en hoe we deze reeks een vervolg (verdieping / uitbreiding) kunnen geven in 2023. Daarbij is jullie input van groot belang. Zou je daarom even de tijd willen nemen om deze evaluatie in te vullen?

Vul onderstaand formulier in

1. Ik ben aanwezig geweest tijdens de volgende trainingsdagdelen (aanvinken):
Ik ben aanwezig geweest tijdens de volgende trainingsdagdelen (aanvinken):
2a. In welke mate kwam de training overeen met de informatie die je vooraf hebt ontvangen?
Licht je antwoord van 2a kort toe.
4a. Het doel van deze training is [ ... ]. In welke mate is dit doel bereikt?
Eventuele toelichting; wat droeg vooral bij aan het bereiken van het doel, en/of op welke manier zou het doel nog beter bereikt kunnen worden?
Houd een schaal van 0 tot en met 10 aan. 0 totaal niet actief & 10 super actief.
Ligt je antwoord toe
Waarom wel of niet?
Ja / Nee, omdat:
Ja / Nee, ik werd... omdat:
Ja / Nee, omdat:
Ja / Nee, omdat:

Partners