EVALUATIEFORMULIER TRAININGSREEKS ‘TOPCOACH IN BALANS 2.0’ (2023)

Beste topcoach, Dank je wel voor jouw aanwezigheid tijdens (enkele of alle) dagdelen van de trainingsreeks ‘Topcoach in balans -2.0’. Ik heb jullie inzet, open houding en leergierigheid als bijzonder prettig ervaren in de afgelopen periode. Omdat we erg benieuwd zijn jouw ervaringen m.b.t deze trainingsreeks zou ik je willen vragen om even de tijd te nemen om deze evaluatie in te vullen. Ook hebben een aantal van jullie aangegeven op een of andere manier een vervolg te willen geven aan verdere begeleiding binnen het thema ‘in balans zijn/blijven’ en ‘goed voor jezelf zorgen als coach’. In dit formulier kunnen jullie ook hieromtrent jullie ideeën en wensen kenbaar maken, zodat we richting de OS/PS 2024 nog een passend vervolg kunnen aanbieden (vanaf januari 2024). Mijn dank is groot! Sportieve groet, Joyce Jansen

Aanwezigheid

Ik ben aanwezig geweest tijdens de volgende trainingsdagdelen (aanvinken):

Informatie vooraf

In welke mate kwam de training overeen met de informatie die je vooraf hebt ontvangen?
Toelichting om de informatie voorafgaand aan de training te verbeteren:

Leerdoel / Inzet

Het doel van deze training is [ ... ]. In welke mate is dit doel bereikt?
Eventuele toelichting: (Wat droeg vooral bij aan het bereiken van het doel, en/of op welke manier zou het doel nog beter bereikt kunnen worden?)

ROL VAN DE TRAINER (Joyce Jansen)

Waarom wel of niet?
Ja /Nee, omdat…..
Ja /Nee, ik werd…..omdat….
Ja /Nee, omdat…..

TRAINING & FOLLOW UP

Ja /Nee, omdat…..

Partners