Leerlijn Dopingvrije Sport

Deze doorlopende leerlijn is door Dopingautoriteit en NOC*NSF ontwikkeld.

De leerlijn beschrijft per leeftijds- en ontwikkelfase welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn voor een dopingvrije sport. Passend bij deze fasen zijn drie verschillende basisvoorlichtingen voor sporters ontwikkeld: brons (± 15 jaar/talent), zilver (± 17 jaar/talent) en goud (topsporter). Zo wordt je kennis stap voor stap uitgebreid.

Partners