TeamNL centrum van BrabantSport helpt met passende studiekeuze

Jaarlijks vindt er een bijeenkomst plaats waar topsporttalenten en ouder(s)/verzorger(s) informatie krijgen over het belang van een duale carrière. Hier aan bod komen de stappen die tijdig gezet moeten worden om het schooljaar 2023-2024 te starten met een passende opleiding, die gecombineerd kan worden met topsport. Aanwezig bij deze bijeenkomst zijn verschillende onderwijsinstellingen die ook in Brabant zijn gevestigd. Het TeamNL centrum van BrabantSport is trots om een verbindende rol te spelen in samenwerking met Topsport Talentscholen, mbo-, hbo- en wo- onderwijsinstellingen uit de drie verschillende provincies: Brabant, Limburg en Zeeland én veel sportbonden.

Belang van een duale carrière
Aan de bijeenkomst op het Rodenborch-College in Rosmalen deden ruim 70 topsporttalenten mee die vanuit allerlei windstreken kwamen om meer informatie te verkrijgen over het maken van een passende studiekeus. Het doel van deze bijeenkomst? Topsporttalenten en hun ouder(s)/verzorger(s) te informeren over het belang van de duale carrière en over de stappen die tijdig gezet moeten worden om schooljaar 2023-2024 te starten met een passende opleiding, die gecombineerd kan worden met topsport. Denk hierbij aan bijvoorbeeld open dagen, meeloopdagen en tijdig aanmelden. Om de talenten en hun ouder(s)/verzorger(s) optimaal te faciliteren werkt het TeamNL centrum van BrabantSport nauw samen met het onderwijs en het bedrijfsleven. Alles staat in het teken om de topsporttalenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een maatschappelijke carrière tijdens en na de topsportcarrière.

Topsporters en onderwijsinstellingen (h)erkennen het belang
Vanuit de topsporttalenten klonken positieve geluiden na de informatiebijeenkomst: ‘Ik vond het fijn dat je zo een goed beeld kreeg over wat de scholen te bieden hebben en dat je ook meteen vragen kon stellen. Het was erg gericht op hoe de opleidingen omgaan met je topsport en dat het voor iedere sport ook anders is. Je hebt zo meteen een beter en goed beeld over of het voor jou wel of niet lukt op een opleiding.’ Ook opleidingen erkennen het belang van een informatieve bijeenkomst. Zo geeft het Sint Joriscollege in Eindhoven aan: ‘De passende studiekeuze bijeenkomst is een waardevolle avond waar leerlingen in gesprek kunnen gaan met onderwijsinstellingen, om op deze manier tot een passende studiekeuze te komen in combinatie met de topsport.’

Meer weten over de mogelijkheden rondom topsport en onderwijs? Bezoek dan onze pagina 'duale carrière' via deze link.