VO

Koning Willem II College

Het Koning Willem II College is een openbare scholengemeenschap. Elke leerling is welkom ongeacht afkomst of levensbeschouwelijke overtuiging. De school vindt het belangrijk om ouders/verzorgers en leerlingen te betrekken bij het leerproces, de verantwoording hiervan loopt via het schoolplan. Het Koning Willem II College gaat samen met leerling en ouders/verzorgers op zoek naar het talent van het kind. De school schept de voorwaarden om de ontwikkeling van het kind tot volle wasdom te laten komen. We hebben afgesproken in onze visie en missie dat elk kind gezien wordt en dat als een kind zijn/haar diploma haalt, weet waarin hij/zij koning is. De school profileert zich op het gebied van sport en muzische vakken. Als Topsport Talentschool heeft ze sinds 2009 de zogenaamde EVOT-status waarmee ze de mogelijkheid heeft om topsporters uitzonderlijke faciliteiten te verlenen. Daarnaast heeft de school de zogenaamde DaMu-status waarmee we leerlingen, die de vooropleiding dans volgen, bijzondere faciliteiten kunnen geven.

Algemene gegevens
Naam onderwijsinstelling: Koning Willem II College
Onderwijssector: VO
Onderwijsniveaus: Mavo, Havo, Vwo, Gymnasium

Adres Tatraweg: 80, 5022 DS Tilburg
Topsportcoördinator: Marjolein Riemslag
E-mail m.riemslag@willem2.nl
Telefoon 013-5436631
Website

Partners