VO

Rodenborch- College

Het Rodenborch heeft sinds 2008 de EVOT-status en is daarmee een officiële Topsport Talentschool. Dat betekent dat wij topsporters faciliteiten mogen bieden waardoor ze school en sport kunnen combineren. Denk aan het afwijken van de onderwijstijd, roosters aanpassen aan het trainingsprogramma, ontheffing geven voor bepaalde vakken en eventueel het eindexamen spreiden over twee jaar.


Algemene gegevens:
Naam onderwijsinstelling: Rodenborch-College
Onderwijssector: VO
Onderwijsniveaus: Vmbo-T / Havo / Vwo
Adres: Rietpad 4, Rosmalen
Topsportcoördinator: Maurice Bal
E-mail: m.bal@rodenborch.nl
Telefoon: 073-5219046
Website: https://www.rodenborch.nl/ruimte-voor-talent/loothighschool-sport

Het Rodenborch is een Topsport Talentschool
Het Rodenborch heeft sinds 2008 de EVOT-status en is daarmee een officiële Topsport Talentschool. Dat betekent dat wij topsporters faciliteiten mogen bieden waardoor ze school en sport kunnen combineren. Denk aan het afwijken van de onderwijstijd, roosters aanpassen aan het trainingsprogramma, ontheffing geven voor bepaalde vakken en eventueel het eindexamen spreiden over twee jaar.

Gepersonaliseerd onderwijs
Om de combinatie onderwijs en topsport te optimaliseren, bieden we de topsportleerlingen steeds vaker tijd- en plaats onafhankelijk onderwijs. In de onderbouw vormen we daarom topsportklassen, met een aangepaste lessentabel. In overleg met sportverenigingen worden de trainingen tijdens de eerste en laatste uren van de lesdag gepland, en de lessen op het midden van de dag. In de eerste en laatste uren van de dag werken de topsportleerlingen die wél op school zijn, zelfstandig aan hun vakken met behulp van een studiewijzer en digitale leermiddelen. Zij worden ondersteund door vakdocenten. Bovendien vinden in deze uren de mentorgesprekken plaats. Ook voor de bovenbouwleerlingen geven we onderwijs op maat, naast reguliere lessen en persoonlijke begeleiding door vakdocenten en mentoren

Sporttalent? Start meteen op een Topsport Talentschool!
De afgelopen jaren zijn wij een kweekvijver geworden voor topsporters. De meeste getalenteerde sporters komen via hun sportclub/sportbond bij ons terecht, maar het is ook mogelijk om jezelf aan te melden. Er zijn momenteel meer dan veertig verschillende sporten waarvan wij topsportleerlingen in huis hebben en daar zijn we trots op. De meeste sporters starten op het Rodenborch-College zonder officiële NOC*NSF-status (EVOT-status) omdat ze daar nog te jong voor zijn. Toch adviseren wij getalenteerde sporters om wel meteen in de brugklas bij ons te beginnen. Het is niet prettig als je van school moet veranderen op het moment dat je een NOC*NSF-status krijgt.

Topsport en school, dat gaat prima samen
Ondanks dat iedere getalenteerde sporter gaat voor een professionele sportcarrière, zal niet iedereen dit ook daadwerkelijk bereiken. Daarom is het belangrijk om ook een middelbareschooldiploma te behalen. In nauw overleg met leerling, mentor, coach en ouders wordt een lesprogramma op maat gemaakt, dat aansluit op het intensieve trainingsprogramma. Onze ervaring is dat dit erg goed samengaat. Wij zien dat getalenteerde sporters hun doorzettingsvermogen en toewijding voor de sport vaak ook laten zien tijdens hun lessen op school.

Partners