VO

Parmant Scholen

Parmant Scholen is een brede scholengroep voor voortgezet onderwijs die is ontstaan uit een samenwerking van zes scholen op diverse locaties in heel Eindhoven. Wij bieden hiermee alle vormen van regulier voortgezet onderwijs, waardoor er voor iedere leerling een plek op het eigen niveau te vinden is. Daarnaast zijn wij al vijfentwintig jaar één van de grootste aanbieders van onderwijs aan topsporters als onderdeel van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT) met een verkregen licentie van het Ministerie van OC&W. De aanpak en werkwijze van de topsportafdeling is op elke locatie een beetje anders. Kijk op de website van de verschillende scholen voor een concrete invulling hiervan.

Algemene gegevens
Naam onderwijsinstelling: Parmant Scholen
Onderwijssector: VO
Onderwijsniveaus: Praktijkonderwijs, VMBO B, VMBO K, Mavo, Havo, Vwo
Adres: Roostenlaan 296
Teamleider Topsport: Paulien Senssen
E-mail: p.senssen@parmantscholen.nl
Telefoon: 040-2116090
Website: www.parmantscholen.nl

Onze vestigingen zijn:

  • Aloysius De Roosten: mavo, determinatie onderbouw vmbo-k/g/t
  • ‘t Antoon: vmbo-onderbouw, voorbereidend op alle leerwegen b/k/g/t
  • Helder havo/vwo: havo- en vwo-onderwijs voor leerlingen met ASS en/of ADHD
  • Praktijkschool Eindhoven: school voor praktijkonderwijs
  • Sint-Joriscollege: mavo/havo/vwo
Topsportcoördinatoren: Erwin Maas & Mark Jenniskens

E-mail: e.maas@parmantscholen.nl, m.jenniskens@parmantscholen.nl

  • Vakcollege Eindhoven: vmbo met een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Topsportcoördinator: Janske Sieben-van Kaathoven
E-mail: j.sieben@parmantscholen.nl


Partners