Praktische zaken en algemene regels Sportcampus TeamNL centrum Zuid

Deze regels en afspraken gelden voor iedereen die gebruikmaakt van de sportcampus of deze betreedt, dus zowel voor de bewoners als ook voor bezoekers, gasten, leveranciers, etc. Deze regels, inclusief eventuele samenvattingen, high lights of deelweergaven ervan, zijn integraal onderdeel van de overeenkomsten met TeamNL.

Algemeen

 • Na 21.00 uur is het stil in de gangen van de sportcampus. Na die tijd mag van de gezamenlijke ruimten gebruik gemaakt worden, mits de klapdeuren dicht zijn. Respecteer elkaars (nacht)rust!
 • Het is niet toegestaan om geluidsoverlast of -hinder te veroorzaken, bijvoorbeeld bij het samenzijn, het afspelen van muziek, bij het TV-kijken of bij het gamen. Dit geldt ook voor buiten. Als de staf van het TeamNL centrum aangeeft dat het volume te hard is, moet het volume naar beneden.
 • Het bezit en gebruik van alcohol en verdovende middelen is voor niemand toegestaan. Er mag nergens - ongeacht leeftijd - alcohol of andere verdovende middelen worden gebruikt of bewaard.
 • Iedereen heeft 2 keer per maand corveedienst voor het schoonmaken van de gezamenlijke ruimtes. De specifieke afspraken deelt de huismeester met jou.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en -houden van je kamer. Je bent samen met je medebewoners verantwoordelijk voor het opgeruimd houden van de centrale ruimtes. Dat houdt in:
  - Zet je servies direct na gebruik op de afwaskar die in de gezamenlijke ruimte staat.
  - Voer je corveedienst uit en spreek elkaar aan wanneer dit niet gebeurt;
 • Laat je spullen/kleren niet in de gezamenlijke ruimten liggen;
 • Bij het gebruik van gezamenlijke sanitaire voorzieningen is hygiëne extra belangrijk. Tweemaal per week worden alle sanitaire voorzieningen schoongemaakt. Draag er zelf zorg voor dat je de sanitaire voorzieningen tussentijds netjes achterlaat.
 • De huismeester spreekt je hier op aan en we verwachten dat je elkaar hier ook op aanspreekt.
 • Afval breng je naar de daarvoor bestemde containers die buiten bij de sportcampus staan. Het is niet toegestaan om vuilniszakken op de gang te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om te koken op je kamer. Wil je zelf iets bereiden, dan kan dat in de kleine keuken.
 • Op de sportcampus zijn wasmachines en drogers aanwezig voor gezamenlijk gebruik. Houd rekening met elkaar en houd de ruimte netjes. Gebruik bovendien (alleen) de wasmand die hoort bij jouw kamer.
 • Was mag je drogen in de daarvoor aangewezen ruimtes of op je kamer. Het is niet toegestaan een droogrek op de gang te plaatsen.
 • Sluit bij afwezigheid je kamer altijd af en houd de buitendeuren en ramen van de Sportcampus gesloten. Zorg ervoor dat deuren en ramen altijd goed afgesloten zijn. Het is aan te raden om voor je eigen kamer een inboedelverzekering af te sluiten.
 • TeamNL centrum Zuid is niet verantwoordelijk voor waardevolle spullen die zich in je kamer bevinden of aansprakelijk in geval van vermissing of diefstal.
 • Op de sportcampus is Wifi beschikbaar.
 • Zorg dat voor de staf duidelijk is of je aan- of afwezig bent door het ‘registratiebord’ beneden in de gang, tegenover kamer 14, te gebruiken.
 • Bij mooi weer mag er natuurlijk buiten van de zon genoten worden. Aangezien we met veel verschillende doelgroepen op het terrein wonen, geldt hiervoor een kledingbeleid. Dames dragen minimaal een bikinitopje met korte broek of rokje, of een bikinibroekje met shirtje. Heren dragen minimaal een korte broek.

Maaltijdvoorziening

 • De maaltijdvoorziening op de sportcampus bestaat uit ontbijt, lunch en diner. Het ‘topsport proof’ diner wordt verzorgd door onze eigen kok in samenwerking met topsportrestaurant Papendal. De TeamNL-expert Voeding is betrokken bij de samenstelling van de maaltijden en verzorgt educatie voor jou als bewoner.
 • De maaltijdvoorziening is beschikbaar van maandag t/m vrijdag. Aan het ontbijt en de lunch zijn geen tijden gekoppeld. Het diner is beschikbaar tussen 17.00 en 20.00u, of in overleg met de kok op een ander tijdstip. In de weekenden ben je zelf verantwoordelijk voor je maaltijden.
 • Indien er voor een bepaalde dag (bijvoorbeeld op een feestdag) weinig inschrijvingen zijn voor het diner, kan het voorkomen dat de kok niet aanwezig is. Hij maakt dit tijdig kenbaar én zorgt ervoor dat er die dag toch een gezonde, verse maaltijd voor je klaarstaat.
 • Ontbijt en lunch zijn zonder aanmelding beschikbaar. Voor het diner dien je jezelf wekelijks, vóór vrijdagavond 21.00 uur voor de daaropvolgende week in te schrijven. Aan- of afmelden is daarna niet meer mogelijk. Mocht je onverhoopt tóch niet mee eten op een avond waarvoor je je hebt aangemeld, geef dit dan door aan de kok (mondeling) of op de ‘keukentelefoon’, nummer 06-57283139.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor tussendoortjes en/of specifieke herstelvoeding.
 • Nogmaals: je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de bij de maaltijd gebruikte spullen.

Als TeamNL centrum Zuid verzorgen we 47 weken per jaar maaltijdvoorziening op de sportcampus. De weken dat we geen maaltijdvoorziening verzorgen zijn 4 weken zomervakantie en 1 week kerstvakantie. De kosten van de maaltijdvoorziening worden in 12 termijnen afgeschreven en zijn onderdeel van de huurprijs per maand. In deze weken kunnen dus geen boodschappenbonnetjes ingeleverd worden om kosten van maaltijdvoorziening te declareren.

In zeer uitzonderlijk gevallen kan het voorkomen dat er (m.u.v. de hierboven benoemde 4 weken zomervakantie en 1 week kerstvakantie) geen maaltijdvoorziening is. Dit kan komen door onvoorziene omstandigheden. Dan moet je dus in je eigen maaltijd voorzien. Je kunt in dat geval de kosten van de boodschappen (max 8 euro per dag) declareren. 'Let op: je krijgt alleen boodschappen vergoed die geschikt zijn voor een topsport proof maaltijd. Je kunt je kassabon inleveren bij Tom Lumens via: tom@brabantsport.nl

Beveiliging

 • De ingangen en het terrein van de sportcampus worden 24/7 met camera’s bewaakt.
 • Ook in de gebouwen wordt voor beveiliging, het voorkomen van hinder en overlast, voor signaleren en bestrijden van incidenten en zorg voor algemene kwaliteit van verblijf, gebruikgemaakt van cameratoezicht en beeld- en geluidsopnamen. Gebouwen en plaatsen waar cameratoezicht is, zijn gekenmerkt door informatiestickers.
 • In bijzondere omstandigheden en bij ernstige incidenten kan gebruikgemaakt worden van heimelijk cameratoezicht. Dit zal alleen worden gedaan wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn en pas na overleg met en advies van de portefeuillehouder Privacy en AVG.
 • Van zondag- t/m donderdagnacht is er tussen 23.00 en 05.00 uur een nachtportier aanwezig in het pand. TeamNL centrum Zuid verstrekt pasfoto’s aan de nachtportier zodat deze kan vaststellen wie er rechtmatig op de sportcampus verblijft. De nachtportier kan je aanspreken op gedrag en vragen om je te identificeren.
 • Voor de sportcampus bestaat een nood- en ontruimingsplan. Op de binnenkant van je kamerdeur en verspreid door de sportcampus hangen plattegronden met vluchtroutes. Bekijk deze bij de start van je verblijf goed. TeamNL centrum Zuid zorgt voor regelmatige BHV- en EHBO-trainingen van de staf.
 • De sportcampus beschikt over een afsluitbare fietsenstalling. Zet je fiets hier in en sluit de stalling af.
 • Bij veroorzaakte schade aan eigendommen van anderen (inclusief de eigendommen van TeamNL centrum Zuid) wordt een beroep gedaan op je aansprakelijkheidsverzekering.
 • De sporter dient voor zijn/haar eigendommen zelf een inboedelverzekering af te sluiten.

Calamiteiten en brandveiligheid

 • Vluchtroutes in de woonaccommodatie dienen te allen tijden vrij gehouden te worden.
 • Het is niet toegestaan om persoonlijke objecten op de gang te plaatsen (zoals een fiets, wasrek of schoenen).
 • Wees je bewust van brandgevaar. Ben voorzichtig met kaarsen, goedkope opladers en ga verantwoord om met stekkerdozen.

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze afspraken en regels houdt. De staf van het TeamNL centrum, de huismeester en de nachtportier zullen hier op handhaven en je hierop aanspreken. Leef je de regels niet na, dan gaan we hierover met jou, je coach én/of je ouders in gesprek. Mocht ook dit geen verandering van je gedrag teweeg brengen dan kan dit, conform de huurvoorwaarden, een opzegging van de huurovereenkomst tot gevolg hebben.

Partners