Talent TeamNL programma

Schaatsen

RTC Schaatsen Zuid
Adres: IJsbaan Breda, IJssportcentrum Eindhoven, IJsbaan Tilburg
Voorzitter: Ad den Otter
Coach: Milan Kocken
E-mail: rtczuid.schaatsen@gmail.com
website: https://www.rtczuidschaatsen.nl

Schaatsen is het zich voortbewegen op dunne, rechte ijzers (schaats) over ijs. Schaatsen kan zowel op natuur- als op kunstijs beoefend worden.