Tevredenheidsenquête wonen op Kortonjo

Deel hieronder jouw ervaringen op Kortonjo

Tevredenheid

TeamNL centrum Zuid is benieuwd naar jouw ervaringen als bewoner van Kortonjo. Zou je van de volgende factoren kunnen aangeven hoe tevreden je hierover bent? Licht je antwoord toe, als je dat wilt.

Geef in cijfers 1 - 10 aan hoe tevreden je bent met dit onderdeel.

Geef in cijfers 1 - 10 aan hoe tevreden je bent met dit onderdeel.

Geef in cijfers 1 - 10 aan hoe tevreden je bent met dit onderdeel.

Ondersteuning

Heb je sinds je op Kortonjo woont gebruik gemaakt van de ondersteuning vanuit TeamNL centrum Zuid en zo ja, hoe tevreden ben je over deze ondersteuning? Licht je antwoord toe, als je dat wilt.

1. Facilitair*

Heb jij gebruik gemaakt van dit onderwerp?

Geef in cijfers 1 - 10 aan hoe tevreden je bent met dit onderdeel.

2. Leefstijl en Welzijn*

Heb jij gebruik gemaakt van dit onderwerp?

Geef in cijfers 1 - 10 aan hoe tevreden je bent met dit onderdeel.

3. Voeding*

Heb jij gebruik gemaakt van dit onderdeel?

Geef in cijfers 1 - 10 aan hoe tevreden je bent met dit onderdeel.

Sociale contacten & Eenzaamheid

Tijdens de corona-pandemie hebben veel mensen zich eenzaam gevoeld. Ook nu de maatregelen zijn versoepeld, is het mogelijk dat de grote focus op sport en in veel gevallen studie zorgt voor een gevoel van eenzaamheid. Vanwege de impact die eenzaamheid kan hebben op jouw welzijn, besteden we hier in deze vragenlijst graag extra aandacht aan. Zou je daarom de volgende vragen willen beantwoorden?

1. Heb je contact met medebewoners op Kortonjo?

Meerdere antwoorden mogelijk

2. Is het contact dat je met medebewoners op Kortonjo hebt, voor jou voldoende?*
3. Heb jij je tijdens je verblijf op Kortonjo wel eens, in welke mate dan ook, eenzaam gevoeld?*
4. Voel je je op dit moment, in welke mate dan ook, eenzaam?*

Indien je je in enige mate eenzaam voelt of hebt gevoeld:

Heb je geprobeerd hieraan iets te veranderen en zo ja, wat?
Heb je hierin ondersteuning gehad of gemist vanuit TeamNL centrum Zuid?

Woonwensen

2. Zou je gebruik maken van een gezamenlijke ruimte voor topsporters wonend op Kortonjo?*
3. Als er activiteiten zouden worden georganiseerd voor Kortonjo-bewoners, zou je hieraan deelnemen?*

Deel jouw ervaring hier!

Partners