Tevredenheidsonderzoek Coaches Topsport Hubs

1. Hoe tevreden ben je over de ondersteuning die je vanuit BrabantSport krijgt?
Toelichting
4. Aan welke ondersteuning heeft jouw programma het meeste baat? (meerdere antwoorden mogelijk)
Licht je keuze toe:
5. Hoe verhoudt onze topsportomgeving zich tot concurrerende sporters in andere provincies?
Toelichting

Partners