BRABANT GAAT URBAN INTERNATIONAAL OP DE KAART ZETTEN

’s-Hertogenbosch, 26 februari 2019 - De vijf grote gemeenten in Brabant (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg), BrabantSport, de Skateboard Federatie Nederland, provincie Noord-Brabant en vier skateparken willen de Urban discipline skateboarden zowel op topsport- als breedtesport niveau verder professionaliseren. Alle partijen tekenden vandaag een intentieverklaring waarin dit vastgelegd is.

Henri Swinkels, gedeputeerde van onder meer sport en cultuur in Brabant: “Urban sport, cultuur en de bijbehorende levensstijl wortelen goed in Brabant. In de stedelijke omgeving en met name in de spoorzones ontwikkelt urban zich razendsnel. En nu onderdelen Olympisch gaan worden, is het belangrijk met elkaar een tandje bij te zetten. Urban verdient onze support en door het te verbinden met onze sportvoorzieningen, organisaties, bonden en verenigingen kan het alleen maar groeien.”

Kennis en innovatie
De afgelopen jaren is een aantal mooie resultaten bereikt. Zo is de permanente vestiging van de Nederlandse selectie Skateboarden discipline Park in Eindhoven neergestreken (erkend door NOS*NSF) en zijn internationale evenementen, zoals de World Cup Skateboarding en de International Halfpipe Competition, naar Brabant gehaald. Ook werd in Eindhoven het kennis-en innovatiecentrum voor Urban Sports opgericht; het Urban Sports Performance Center. Reden om ook voor de komende zes jaar nieuwe ambities uit te spreken. Met het ondertekenen van de verklaring werd dit officieel bekrachtigd.

De samenwerkende partijen willen op 'world class level' opereren en de permanente thuisbasis blijven van de NL selectie Skateboarden 'Park' in Brabant. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de landelijke ambitie van NOC*NSF om met urban sportsin de top 10 landen van de wereld te komen, en zo zichtbaar te zijn op de Olympische Spelen van Tokio 2020 en Parijs 2024.

Evenementen
Parkmanager Rinse Staal van het Bredase skatepark Pier15 over de samenwerking: “We willen skateboarden breed onder de aandacht brengen door nationale en internationale urban-evenementen naar de grote steden te halen. Dat kan alleen door onze samenwerking te intensiveren.”

Ook Nynke Lely van de Skateboard Federatie Nederland is blij met de samenwerking: “Het helpt niet alleen ons topsportprogramma een stapje verder, maar Brabant helpt ons ook om als bond verder te professionaliseren en samen met de skateparken en de B5 (de vijf grote gemeenten) de breedtesport verder te ontwikkelen.”