CTO Zuid lanceert uniek programma rondom gepersonaliseerd leren

Een topsporter heeft nooit een sportcarrière voor het leven. Om goed voorbereid te zijn op een tweede maatschappelijke carrière is het voor topsporters belangrijk om de sport al vroeg te combineren met onderwijs. Dat kan met een vol trainingsschema nog best lastig zijn. In de topsport leeft daardoor een grote behoefte aan flexibel onderwijs dat minder plaats en tijd afhankelijk is. Met het programma 'Gepersonaliseerd leren voor topsportonderwijs' zet het Centrum Topsport en Onderwijs (CTO Zuid) als onderdeel van BrabantSport een belangrijke eerste stap om rekening te houden met de individuele behoeften van topsporters en hen zelf de regie over hun leerproces te geven van het voortgezet onderwijs tot en met de universiteit.

Voor topsporters is het belangrijk om naast hun sportcarrière te leren of te werken, zodat zij ook na hun topsportcarrière goed mee kunnen draaien in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk om een goede combinatie te kunnen maken tussen wat een topsporter leert in de topsport en wat hij leert op school om opgeleid te worden tot het beroep van topsporter. De carrière na het topsportleven is volgens Yvonne van Weert, projectleider Duale Carrière CTO Zuid, minstens zo belangrijk. "Als je geen diploma hebt of anderen zijn al afgestudeerd en hebben meer werkervaring dan kan het lastig zijn als je daar niet op voorbereid bent. We bereiden alle topsporters en talenten via CTO-Zuid zo goed mogelijk voor zodat ze altijd die vervolgstap kunnen maken naar een tweede carrière als dat nodig is."

Gepersonaliseerd leren2

Structurele verbinding
Bij het ontwikkelen van topsportvaardigheden zoals plannen en communiceren, die verbonden zijn aan het beroep van topsporter, is gepersonaliseerd leren het sleutelwoord. Bij deze onderwijsvorm is het zeker niet zo dat leerlingen en studenten uitsluitend op afstand onderwijs krijgen. Het gaat om een combinatie van klassikaal-, project- en individueel onderwijs. Na uitgebreid vooronderzoek zijn we vanuit CTO-Zuid een pilot gestart om samen met Brabantse topsporters te ondervinden hoe dat werkt. In Nederland gebeurt op verschillende topsportscholen al het nodige op het gebied van gepersonaliseerd leren.

"Maar er zijn nog geen structurele verbindingen tussen de verschillende leerlijnen van voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO", zegt Yvonne. "We leggen hier de verbinding omdat we merken dat juist in de overstap van het ene naar het andere onderwijs knelpunten ontstaan bij topsporters. Dat is uniek is Nederland, hiermee lopen we echt voorop!"

Met elkaar
"Elke stap ontwikkelen we hier met elkaar. Dat doen we in de pilotfase met Fontys, het Rodenborch College, het Sint-Joriscollege, het Summa College, het Johan Cruyff College, de Universiteit van Tilburg, de Waterpolo Academie, de KNZB, de JBN, Stichting LOOT, PSV Academy, VO-Content en topsporters", aldus Yvonne. Daarnaast werkt CTO Zuid ook nauw samen Kennisnet, dat met Wikiwijs (een platform waar docenten lesmateriaal kunnen creëren, maken, vinden, bekijken en downloaden) een open digitaal leerplatform heeft. "Samen ontwikkelen we een open leeromgeving voor topsporters."

Urgentie en passie
Als onderdeel van BrabantSport draagt CTO Zuid bij aan de doelstelling om samen met kennisinstellingen, het Brabants bedrijfsleven en mede overheden Brabant sterker te maken door sport. Talentontwikkeling is daar namelijk een belangrijk speerpunt in. Yvonne merkt bij dit project die ambitie. "We hebben in Brabant een hele goede samenwerking tussen de scholen, CTO Zuid en de coaches. We zien allemaal dat het beter kan voor topsporters. Je merkt dus een combinatie van urgentie en passie voor die topsporters."

Gepersonaliseerd leren

Breed toepassen
In de toekomst wil CTO Zuid het gepersonaliseerd leren breed voor het onderwijs toepassen. Yvonne: "Heel veel topsportscholen werken al met Wikiwijs. We gaan kijken wat daar al in zit en wat we met elkaar kunnen verbinden om een compact curriculum te maken wat voor topsporters uiteindelijk leidt tot een diploma. De afgelopen twee jaar hebben we bij CTO-Zuid al veel kennis verzameld en ervaring opgedaan over de opdrachten voor het ontwikkelen van topsportvaardigheden. Na uitgebreid onderzoek zal blijken hoe de topsporters verder worden gebracht door het programma. En wellicht is het dan ook breder toepasbaar dan topsport. Je kunt natuurlijk ook een andere duale carrière hebben. Hoe geweldig zou dat zijn!"