Team Jumbo Visma

De wielergekte in Brabant is groots. Onze ambitie is daarom om de wielersport in Brabant nog verder te promoten én te stimuleren. Met dit doel voor ogen hebben BrabantSport en Team Jumbo Visma elkaar gevonden en zijn ze een bijzondere samenwerking aangegaan. Met de topsportinfrastructuur van het TeamNL centrum, de kennis en kunde van Team Jumbo Visma, de betrokkenheid van de KNWU én de sterke Brabantse verenigingen bouwen we verder om de medaillespiegel op wielervlak op termijn te verhogen. En daar zijn we trots op! Want met samenwerkingen als deze blijven we iedere dag werken aan een sterker Brabant door sport.

Small Trainingskamp Alicante

Jeugd kennis laten maken met de wielersport, het bevorderen van de doorstroom van talenten en het stimuleren van kennisdeling tussen verenigingen zijn doelen die ten grondslag liggen aan deze samenwerking. Daarnaast geeft het TeamNL centrum van BrabantSport ondersteuning aan Cycling Class NL. Het opleidingstraject dat de ploeg in opdracht van de KNWU vanaf oktober 2021 op zich gaat nemen.

De Team Jumbo-Visma Academy en BrabantSport, via het BrabantSport Fonds, gaan als onderdeel van de samenwerking op verschillende plekken in Brabant zichtbaar zijn. Zo worden er diverse scholen bezocht waar kinderen deel kunnen nemen aan wielerclinics. Ook worden er binnenkort verkennende gesprekken gevoerd met Brabantse wielerclubs om gezamenlijk open trainingen en Ready2Race-wedstrijden te organiseren. Hiermee worden meer kinderen in beweging gebracht, iets wat aansluit bij de ambities van zowel BrabantSport als Team Jumbo-Visma Academy. Daarnaast gaat het TeamNL-centrum van BrabantSport ondersteuning geven aan het nieuwe initiatief van Team Jumbo-Visma, NOC*NSF en de KNWU genaamd CyclingClassNL.

Nienke Nijenhuis, directeur Topsport & Innovatie bij BrabantSport: “Ik ben bijzonder trots op de samenwerking tussen BrabantSport en Team Jumbo-Visma. Samen gaan we ervoor zorgen dat het wielrennen in Brabant nog meer op de kaart wordt gezet. We willen zowel de top-als de breedtesport een enorme boost geven. Dit partnership biedt hier mooie kansen voor. Daarnaast gaan een aantal experts van het TeamNL centrum van BrabantSport op het gebied van voeding en strength & conditioning een inhoudelijke bijdrage leveren aan CyclingClassNL, dat in opdracht van de KNWU door Team Jumbo-Visma wordt uitgevoerd. Mooi dat we onze kennis en kunde op deze manier met elkaar kunnen delen.”

Nederlands kampioen Timo Roosen is als geboren en getogen Brabander verheugd met de samenwerking tussen BrabantSport en zijn ploeg Team Jumbo-Visma. “Mijn ervaringen als Brabantse jeugdrenner zijn super. Ik heb mijn hele jeugdopleiding in deze provincie genoten en daar bewaar ik erg goede herinneringen aan. Er staat een erg goede structuur en deze samenwerking draagt bij aan het behouden en verbeteren van het mooie sportklimaat dat Brabant heeft. Ik zou het erg mooi vinden als we ook de komende jaren verzekerd zijn van Brabants wielertalent. Deze samenwerking is, mede dankzij het initiatief CyclingClassNL, een stap in de juiste richting.”

Partners